Sør Rogaland VW treff 2014

Fra banekjøring på Reve