Medlemskap

Du kan benytte registreringen på denne websiden
http://www.srvwk.com/signup.php

Du lager en bruker ID for denne websiden, slik at du kan bruke diskusjonsforumet vårt
Merk at din adresse ikke er tilgjengelig for andre en administratorer og kasserer for medlems registrering

Dersom du ikke ønsker å registrere bruker på klubbsiden kan du selvsagt sende en mail til @
med følgende informasjon:

- Navn
- Adresse
- Mobil Nummer
- Epost(valgfri)
- Hjemmeside(valgfri)
- Om du ikke ønnsker navn i distribuert medlemsliste
- Evt. info om deg, din(e) bil(er)

Velkommen til oss!